E. POLİTİKA

İdeal Elektrik A.Ş., iş sürekliliği ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini etkileyecek her türlü riski yönetmek amacıyla;

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO 27001 standardına uygun kurulması, yönetilmesi, kontrolü ve sürekli iyileştirilmesini,

Bilgi güvenliğini ilgilendiren yasal mevzuata ve sözleşmelere uyar ve uyulmasını,

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin doğru bir yaklaşımı ile yönetilmesini ve alınacak aksiyonlar ile bu tehlikelerin önlenmesi ve açıkların bertaraf edilmesini,

Bilgi güvenliği farkındalığının ve kurumsal yetkinliğin arttırılmasını,

Kurumsal ve kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte yöneterek, bilgi güvenliğimizin sağlanmasını ve sürekliliğini hedefler ve bu amaçla tüm gereklilikleri yerine getirir.

Ortak bilgi varlıklarını kullanan tüm çalışanların, edindiği veya yarattığı bilgi varlıklarını kullanırken gereken duyarlılığı göstermesi, diğer iç ve dış kurum çalışanlarını ve kurumsal değerleri gözeterek hareket etmesi beklenir.

İLETİŞİM

1474 sok. No:11
            35220 Alsancak İZMİR

0 (232) 488-22-11

0 (232) 488-21-01

info@idealelektrik.com